SkyWalker

Wft Assist in handen van Enigma Consulting

Enigma Consulting neemt risk- en compliancespecialist Wft Assist over. Hierdoor kan het financieel adviesbureau zijn deskundigheid op het gebied van Wft compliance versterken en kan Wft Assist beter voldoen aan de stijgende vraag vanuit klanten.

Bron