‘Digital Human’-bot Wendy informeert patiënten van Omring over COVID-19

‘Digital Human’-bot Wendy informeert patiënten van Omring over COVID-19

digital-human-bot-wendy

Omring is een zorgorganisatie in West-Friesland, de kop van Noord-Holland en op Texel, en richt zich op zorg van verzorging tot gespecialiseerde verpleging. Omring heeft een innovatieve A.I. chatbot, een zogenaamde ‘Digital Human’, met de naam Wendy laten ontwikkelen. Een Digital Human is een door kunstmatige intelligentie aangedreven maar levensecht persoon, die menselijke gesprekken kan voeren door te zien, horen en begrijpen. Het bezit en simuleert, met een vriendelijke stem en gezichtsuitdrukkingen, de beste delen van menselijke interactie – waaronder conversatie, communicatie en emotie. Ook begrijpt het de context van een gesprek. Wie Wendy inschakelt, merkt al gauw dat de gezichtsuitdrukkingen, mond en stem akelig dicht bij een ‘echt’ persoon komen, compleet met Omring outfit en Omring naamkaartje op de borst.

Omring wil met Wendy ouderen helpen in COVID-19 tijden. Wendy kan patiënten bij Omring informeren over corona. De chatbot vertelt ouderen over de laatste corona-maatregelen en beantwoordt veelvoorkomende vragen over het virus. Volgens de makers gebruikt de chatbot gevalideerde bronnen en geeft ze uitleg over de situatie en maatregelen, zoals of je bezoek mag ontvangen thuis en of je weer naar de kapper kunt. Ouderen kunnen met Wendy communiceren via smartphones, tablet of browsers die een internetverbinding hebben. De kunstmatige intelligentie technologie is op dit moment nog niet geschikt om mensen gerust te stellen of persoonlijke vragen te beantwoorden.

Wendy is tot 15 juni a.s. bereikbaar via de website van Omring, zodat iedereen de avatar kan proberen. Daarna gaat Omring verder met de doorontwikkeling. De volgende stap is om ervoor te zorgen dat Wendy straks breed ingezet kan worden voor alle zorg gerelateerde vragen die mensen voor Omring hebben. Zo kan zij bijvoorbeeld de eerste intake assessments af gaan nemen, of (medische) vragen slim routeren naar de juiste medewerker. Zo ver is het nu nog niet. Gebruikers kunnen geen persoonlijke en medische vragen stellen aan de avatar. Als Wendy het antwoord niet weet, verwijst ze naar de Omring klantenservice, inclusief contactgegevens.

In de toekomst kan Wendy intakes doen die normaal de verpleegkundige doet. Ook kan ze naar je luisteren, je favoriete muziek aanzetten en vertellen wat het weer wordt. Ook ziekenhuizen hebben interesse in hun eigen Wendy voor het coachen van langdurig zieken in hun thuissituatie. De techniek is heel nieuw en vol in ontwikkeling. Wendy herkent woorden en zinnen door onderliggende conversational AI technologie. Daardoor leert Wendy snel. Ze leert ook door met haar te praten steeds meer. In principe kan Wendy dus snel ook woorden oppikken die iets zeggen over de stemming. Wellicht kan het herkennen van stemming of emoties in de toekomst ook door gezichtsherkenning, maar dat vraagt zowel technische doorontwikkeling als aanvullende privacy- en security-maatregelen.”

Bronnen: de website van Omring en het artikel: “Digitale collega Wendy kan patiënten bij Omring informeren over COVID-19” op Smarthealth.nl.