Groningen Gepubliceerd op 11-12-2019

HR Manager bij Transcom

Transcom

Vacature HR Manager bij Transcom

Helaas, deze vacature is inmiddels vervuld.
Toch is het goed dat je bij SkyWalker terecht bent gekomen. Als gespecialiseerd werving- en selectiebureau voor de contact center sector, heeft SkyWalker meer klantcontact-vacatures in bemiddeling. Klik hierboven op ‘vacatures’ en maak je keuze uit het overzicht van actuele contact center vacatures.


Missie

De HR Manager is verantwoordelijk voor de tactische en strategische aspecten van de HR operatie van Transcom Nederland. De HR Manager verbetert continue de bijdrage van HR aan de organisatie. De HR Manager fungeert verder als katalysator voor het beleid dat wordt geïmplementeerd. Ook vormt het onderhouden van de relatie met diverse interne en externe stakeholders een wezenlijk onderdeel van de functie.


Functionele verantwoordelijkheden • Bevorderen en steeds verder versterken van de cultuur
 • Vaststellen en implementeren van een strategisch plan en de begroting voor Human Resources
 • Aansturen van het HR support team. De functies en activiteiten op het gebied van Human Resources analyseren en verder verbeteren, effectief leiderschap uitoefenen door middel van transparante communicatie, toewijzen van verantwoordelijkheden en het toezien op de voortgang van processen
 • Het vertegenwoordigen van Transcom bij en afstemmen met de vakbonden
 • Zorgen voor naleving van de Nederlandse arbeidswetgeving
 • Voorstellen doen voor verbetering van het organisatiebeleid, door processen te optimaliseren, de kwaliteit te waarborgen en de risico’s voor het bedrijf te minimaliseren
 • Een Learning & Developmentplan opstellen en implementeren
 • Begeleiden van het ontwerp en de implementatie van incentiveprogramma’s
 • Borgen van de kwaliteit van de administratieve processen. Borgen dat informatie in de HR-database en personeelsbestanden tijdig en nauwkeurig wordt bijgewerkt en voldoet aan wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van privacy
 • Zorg dragen voor systeemontwikkeling en stimuleren van het gebruik van relevante systemen
 • Coördineren van alle aspecten met betrekking tot veiligheid en gezondheid op het werk
 • Samenwerken met het hoofd van HR-clusters voor de uitwisseling van best practices
 • Implementeren en borgen van gedragsprotocollen op de werkvloer
 • Ontwerpen, implementeren en coördineren van acties rondom interne communicatie, zodat informatie door alle werknemers wordt ontvangen
 • Zorgen voor de uitvoering van de in het opleidingsplan vastgelegde opleidingsacties, alsmede de vaststelling van een opleidingsbeleid en de ontwikkeling van een systeem voor detectie van opleidingsbehoeften

Profiel HR Manager bij Transcom

Beroepskwalificaties / specifieke kennis: • Succesvol afgeronde HBO, bachelor of universitaire, master studie in een relevant gebied (rechten, HR, arbeids- en organisatiepsychologie, of vergelijkbaar)
 • Specifieke vervolgopleiding en / of werkervaring in Human Resources Tactisch Management en / of Arbeidsrecht zijn een pré
 • Kennis over de Nederlandse arbeidsmarkt
 • Goed begrip en ervaring op het gebied van arbeidsrecht. Het vermogen om te adviseren over complexe vraagstukken in verband met het arbeidsrecht
 • Goede kennis en ervaring in HR-tools op het gebied van beoordelingscyclus, learning & development, medewerkerstevredenheidsplannen etc.
 • Ervaring met employer branding en aansturen van externe recruitment partners

ICT kennis: • Goede ervaring met het gebruik van de diverse onderdelen uit het MS Office-pakket
 • Eerdere ervaring met HR systemen is een pré

Taalvaardigheid: • Goede taalvaardigheid in de Engelse taal is vereist
 • Beheersing van een tweede vreemde taal een pré

Competentieprofiel (kerncompetenties): • Klantgericht
 • Resultaatgericht
 • Aanpassingsvermogen en flexibiliteit
 • Impact en invloed
 • Besluitvaardig
 • Leiderschap
 • Teamontwikkeling

Eerdere ervaring: • Ruime ervaring als HR Business Partner, HR Lead, Senior HR Generalist of HR Manager. Ervaring in een Contact Center of met Customer Service is een pré