Gemeente Oisterwijk Gepubliceerd op 22-06-2021

Interim Afdelingshoofd Dienstverlening

Gemeente Oisterwijk

Vacature Interim Afdelingshoofd Dienstverlening

Helaas, deze positie is inmiddels vervuld.
Toch is het goed dat je bij SkyWalker terecht bent gekomen. Als gespecialiseerd werving- en selectie en interim management bureau voor het customer service vakgebied, heeft SkyWalker meer klantcontact-vacatures en aanvragen in bemiddeling. Klik hierboven op ‘vacatures’ en maak je keuze uit het overzicht van actuele customer service vacatures.


Waarmaker gezocht met een visie op dienstverlening.
Vanwege langdurige uitval van het afdelingshoofd, zoekt de Gemeente Oisterwijk een tijdelijke vervanger voor een periode van 6 maanden, met optie tot verlenging.


OVER DE AFDELING 

Met circa 56 medewerkers voert de afdeling dienstverlening werkzaamheden uit op het gebied van publieke zaken, vergunningen en telefonisch service centrum (TSC) en het sociaal domein.

Aan jou de uitdaging om in goed samenspel met het college, MT en natuurlijk de medewerkers zelf, op coachende wijze te sturen op excellente dienstverlening voor de e inwoners, alsook het waarmaken van de ambities van het bestuur en het bereiken van de organisatiedoelen.


WAT ZIJN DE WERKZAAMHEDEN?


Je werkzaamheden als afdelingshoofd zijn heel divers. Geen dag is hetzelfde, waarbij je continu schakelt tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. Grofweg bestaan je werkzaamheden uit: • Je geeft direct leiding aan circa negen medewerkers burgerzaken en communicatie, aan de teamleider Sociaal Domein en de teamleider Telefonisch Service Centrum en Vergunningen.
 • Je zorgt voor rust en stabiliteit op de afdeling terwijl de winkel open is. Je bent zichtbaar voor en verbindend naar de medewerkers, het MT, het bestuur en weet hoe het is om te acteren in politiek gevoelige dossiers. Waar nodig ben je een ruggensteun voor de teamleiders, verbind je teams onderling en de afdeling met de hele organisatie.
 • Je bent als interim afdelingshoofd eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke en personele kwaliteit van de afdeling. Elke medewerker voert aan de hand van een persoonlijk Resultaat Ontwikkel Plan (ROP) zijn/haar werkzaamheden uit. Aan jou de taak om op coachende en inspirerende wijze ervoor zorg te dragen dat de gecontracteerde ambities gerealiseerd worden in samenspraak met bestuur, betrokken afdelingen en natuurlijk de inwoners van onze gemeente. Waar nodig voer je zogenaamde R.O.P-gesprekken met de medewerkers.
 • Je geeft medewerkers ruimte bij het vorm en inhoud geven van hun werkzaamheden en stuurt op zelforganisatie. Alleen indien nodig treed je op de voorgrond en hak je knopen door.
 • Als ambtelijk opdrachtgever ben je verantwoordelijk voor de implementatie van diverse opgaven binnen het sociaal domein en het domein dienstverlening. Je bent sparringpartner voor de projectleiders, bewaakt de voortgang, helpt knelpunten op te lossen en bent als linkingpin verantwoordelijk voor de agendering van besluitvormende stukken op de agenda van de interne stuurgroep sociaal domein.
 • Je stuurt op de implementatie van nieuwe wetten zoals: Wet Digitalisering Overheid, doorontwikkeling mail en post, Wet elektronische publicatie, etc.
 • Je bent eerste adviseur en sparringpartner voor de portefeuillehouders waarmee de afdeling werkt en adviseert hen integraal en op strategisch niveau.
 • Je neemt wekelijks deel aan de MT overleggen en levert een bijdrage aan de doorontwikkeling en verdere uitrol van onze organisatiekoers: de waarmakers!
 • Met jouw blik van buiten verwonder jij je over hoe wij het hier doen. Positieve zaken licht je uit en verbeterpunten maak je inzichtelijk.

Profiel Interim Afdelingshoofd Dienstverlening

HOE MAAK JIJ HET WAAR ALS INTERM AFDELINGSHOOFD? • Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau en gedegen kennis van de thema’s binnen het brede sociaal domein en dienstverlening.

 • Je hebt aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie bij een gemeentelijke organisatie.

 • Je hebt ervaring met opdrachtgever-opdrachtnemersrol.

 • Je hebt ervaring met projectmatig- en procesmatig werken.

 • Je hebt aantoonbare ervaring met adviseren van bestuur.

 • Je hebt ervaring met een politiek bestuurlijke omgeving en weet goed om te gaan met bestuurlijk politieke sensitiviteit.

COMPETENTIES • Leiding geven

 • Politiek en Bestuurlijke sensitiviteit

 • Strategisch denken

 • Besluitvaardig

 • Organisatietalent

 • Resultaatgericht

 • Coachen

 • Reflecteren

Arbeidsvoorwaarden

Start van de opdracht: op korte termijn / per direct
Duur van de opdracht: 6 maanden na start, met optie tot verlenging
Aantal uur: 32-36 uur per week