Apeldoorn Gepubliceerd op 03-05-2021

Projectleider Dienstverlening bij de Nationale Politie

Nationale Politie

Vacature Projectleider Dienstverlening bij de Nationale Politie

Helaas, deze positie is inmiddels vervuld.
Toch is het goed dat je bij SkyWalker terecht bent gekomen. Als gespecialiseerd werving- en selectie en interim management bureau voor het customer service vakgebied, heeft SkyWalker meer klantcontact-vacatures en aanvragen in bemiddeling. Klik hierboven op ‘vacatures’ en maak je keuze uit het overzicht van actuele customer service vacatures.


Opdrachtomschrijving
Het programma ‘Politie in Verbinding’ als onderdeel van de portefeuille ‘Dienstverlening’ zoekt een projectleider ‘Nieuwe Contactmomenten’. Vanuit de portefeuille dienstverlening willen we in verbinding staan met de maatschappij, waarbij we werken vanuit een Customer Journey. Dit houdt in dat wij er onder andere voor willen zorgen dat het contact tussen burgers en de politie laagdrempelig is, plaatsvindt via kanalen die burgers wensen, faciliteert in een betekenisvolle intake waarin de (digitale) reis die de klant maakt centraal staat. Kom jij ons versterken?


Wat ga je doen?
De portefeuille dienstverlening is één van de 14 strategische hoofdportefeuilles binnen de politie. Een hoofdportefeuille is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van landelijk beleid. Als projectleider ben je onderdeel van het programma ‘Politie in Verbinding’ (PiV). Je werkt nauw samen met de programmamanager PiV en de gemandateerd opdrachtgever. Je geeft richting aan en bent verantwoordelijk voor verschillende projecten binnen jouw cluster, in samenwerking met de landelijk referenten dienstverlening.


Doelstelling
Je initieert, voert uit, bewaakt en levert (multidisciplinaire) projecten op, inclusief het opstellen van de projectdefinitie, en het coördineren van de projectorganisatie. Interne projectmedewerkers en/of derde partijen stuur je inhoudelijk aan. Hierbij ga je uit van een projectplan, zodanig dat de geformuleerde projectdoelstellingen binnen randvoorwaarden van kosten, kwaliteit, tijd, organisatie en communicatie worden gerealiseerd. Je zorgt er samen met de projectteams binnen het cluster voor dat grootschalige en kostbare projecten correct en efficiënt worden uitgevoerd, zodat deze op tijd en binnen het vastgestelde budget opgeleverd worden aan de programmamanager PiV vanuit het oogpunt van de klantreis. Projecten waar je dan aan kunt denken zijn: Webcare, vorm geven aan de Omnichannelstrategie en organiseren van digitale toegangsdienst voor de burger enz.


Verantwoordelijkheden • Verantwoordelijk voor de gezamenlijke aansturing van het landelijke projectteam (max.15 medewerkers).
 • Verantwoordelijk voor de projectrealisatie en aansluiting hiervan op de visie Politie in Verbinding in het cluster Nieuwe Contactmomenten;
 • Mede verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van de landelijke projecten voor de portefeuille Dienstverlening. Dit alles in goed overleg met de Programmamanager PiV, referenten, de gebruikers en externe partners, om de implementatieactiviteiten op elkaar af te stemmen.
 • Verantwoordelijk voor de projectimplementatie en de borging van landelijke projecten voor de portefeuille Dienstverlening. Dit alle is goed overleg met de Gemandateerd Opdrachtgever.

Vakmatige taken • Het optreden als projectleider voor de verschillende projecten die in het kader van Dienstverlening zullen worden uitgevoerd, zowel landelijk als regionaal;
 • Je bent de aanjager in een continu proces van verandering en verbetering in de keten. Je bevordert de deskundigheid, professionaliteit en zelfsturing van je team.
 • Door kennis en vaardigheden over te dragen en vertrouwen en ruimte te geven voor eigen ontwikkeling ben je in staat het projectteam te laten excelleren.
 • Je bent gezamenlijk verantwoordelijk voor de aansturing van het projectteam binnen het cluster Nieuwe contactmomenten en voor het behalen van de tactisch/operationele resultaten en werkt nauw samen met de programmamanager PiV
 • Je bent verantwoordelijk voor het inrichten en coördineren van werkprocessen in de projecten. Je bent alert op nieuwe informatie en zet analyses om in concrete oplossingen. Je informeert en instrueert het team over nieuwe ontwikkelingen en veranderende regelgevingen.
 • Je bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening en in dat kader organiseer je werkoverleg en coach je het team in de dagelijkse werkuitvoering.
 • Overleg binnen de context van het project met de gebruikersorganisatie, ketenpartners en externe partijen om de (realisatie)activiteiten op elkaar af te stemmen.
 • Zorgdragen voor de tijdige oplevering van de projectmanagement producten vanaf start tot einde project.
 • Zorgdragen voor de planning, voortgang, kwaliteit, kostenbewaking en op te leveren eindresultaat voor de eigen projecten.
 • Inspireren van het projectteam om de noodzakelijke resultaten neer te zetten binnen de oplevering en borging van realisatieprojecten en/of verandertrajecten.

Leidinggevende taken • Operationeel en organisatorisch leiding geven aan projectteams om nieuwe projecten te realiseren vanuit de visie Politie in Verbinding.
 • Tactisch leiding geven aan projectgroepen, die zijn samengesteld uit meerdere disciplines binnen het cluster Nieuwe contactmomenten.
 • De grootte van de teams waaraan leiding wordt gegeven is afhankelijk van de projecten en thema’s.

Contacten • Vanuit de rol als projectleider is er contact met de programmamanager PiV, deelproject leiders projectleiders, referenten en stakeholders binnen de keten en contactpersonen binnen de operationele eenheden.
 • Gemandateerd opdrachtgever namens de portefeuillehouder
 • Portefeuillesecretaris namens het portefeuilleteam
 • ICT projectleiders;
 • Externe partijen en betrokkenen bij het programma;
 • Verschillende afdelingen van o.a. Beheer, Architectuur, IM).

Inzet in de lijn of project
Inzet is op projectmatige basis.

Profiel Projectleider Dienstverlening bij de Nationale Politie

EISEN


Opleiding • Een afgeronde erkende 4-jarige HBO opleiding. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen.

Werkervaring • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het leiden van realisatieprojecten van initiatie tot project décharge.

Competenties • Maatschappelijke oriëntatie;

 • Organisatiesensitiviteit;

 • Samenwerken;

 • Overtuigingskracht; ‘

 • Coachen;

 • Organisatievermogen;

 • Klantgerichtheid;

 • Netwerkvaardigheid;

 • Resultaatgerichtheid;

 • Systeemdenken.

Screening
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de professional het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening.

WENSEN


Werkervaring • Aantoonbare werkervaring als projectleider in politiek bestuurlijke projecten met publieke zichtbaarheid
 • Aantoonbare werkervaring als projectleider/manager binnen de overheid
 • Ervaring met de projectmanagement
 • Ervaring binnen een Agile omgeving

 

Arbeidsvoorwaarden

Startdatum: 05 juli 2021
Einddatum: 30 juni 2022
Optie tot verlenging: Optioneel
Uren per week: 36