Winterswijk Gepubliceerd op 06-02-2023

Projectleider Dienstverlening bij de gemeente Winterswijk

Solliciteer direct
Deel vacature

Vacature Projectleider Dienstverlening bij de gemeente Winterswijk

Opdracht omschrijving 

De ambitie van de gemeente Winterswijk is om excellente dienstverlening te leveren. Dit op basis van de behoefte van de samenleving en deze stellen we dan ook centraal. Omdat de wereld snel verandert door digitalisering en maatschappelijke ontwikkeling en wij als organisatie mee willen veranderen is de dienstverleningsvisie geschreven.

Hierin wordt – zoals hierboven omschreven – het beeld van Winterswijk in 2030 neergezet en worden onze uitgangspunten voor dienstverlening geschetst: wij zorgen voor de juiste uitkomst, wij geven positieve aandacht, wij zijn flexibel en hanteren heldere en transparante processen.

Wij zijn op dit moment zover dat deze in de praktijk tot uiting moeten komen in ons dagelijks denken en handelen.

Hiervoor zoeken we een projectleider dienstverlening die de uitgangspunten kan vertalen naar de praktijk en in samenwerking met het managementteam en medewerkers tot de meest ideale dienstverleningsvorm komt.

Met de implementatie van de dienstverleningsvisie willen we de inwoner centraal stellen en niet onze interne structuur.

Verantwoordelijkheden

Voor de komende periode staan naast een generalistische aanpak de volgende specifieke speerpunten centraal:

 • Het management levert de belangrijkste bijdrage aan de veranderingen die nodig zijn de dienstverlening te verbeteren.
 • Integrale vragen en trajecten in het fysieke domein hebben prioriteit.
 • Verbind de verbeteringen in de dienstverlening aan de digitalisering.
 • Aftersales, leren en reflecteren implementeren.
 • Uitrollen hospitality concept.

In het kort:

 • Je werkt samen samenwerking met de gemeenteraad, college, managementteam en medewerkers tot wat er nodig is voor de implementatie. De interventies gaan over communicatie, aanpassen van processen, gedrag en digitalisering. Hierbij pak je afwisselend een aanjagende, coördinerende en adviserende rol;
 • Je stemt goed en concreet af met andere projectleiders binnen de organisatie die raakvlakken hebben met de dienstverlening zoals de herinrichting gemeentekantoor, de Omgevingswet en de digitaliseringsprojecten;
 • Je stelt het uitvoeringsplan op en zorgt voor uitvoering. Dit om ervoor te zorgen dat de organisatie actief aan de slag blijft met dienstverlening.

Profiel Projectleider Dienstverlening bij de gemeente Winterswijk

 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding (bv richting bedrijfskunde, bestuurskunde, organisatiewetenschappen, communicatie), aangevuld met relevante cursussen.
 • U heeft minimaal vijf jaar ervaring in een soortgelijke functie. Daarnaast heeft u aantoonbare werkervaring met publieke dienstverlening, veranderingstrajecten en kennis van actuele gemeentelijke onderwerpen waaronder hospitality.
 • je hebt kennis van en ervaring met implementatie van hospitality en dienstverleningsconcepten
 • je bent een stevige, inspirerende, praktische, communicatief vaardige en resultaatgerichte projectleider
 • je bent in staat om je te verplaatsen in de diverse organisatieonderdelen en kunt makkelijk schakelen en verbindingen kunt leggen en hebt enige ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving. 
 • je onderneemt zichtbaar acties en bent in staat bent draagvlak te creëren vanuit een duidelijke visie op wat de implementatie van de dienstverlening vraagt, rekening houdend met de context van de gemeente Winterswijk

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een tijdelijke opdracht.

Standplaats: Winterswijk
Startdatum: 11 maart 2023
Einddatum: 10 maart 2024
Optie tot verlenging: Ja, per half jaar
Uren per week: 24 tot 32 uur

Bedrijfsprofiel

Organisatie gemeente Winterswijk

Wij zijn een ambitieuze organisatie: in onze dienstverlening leggen we de lat hoog en gaan we voor een glimlach. Dat doen we samen! We zijn dan ook open, eerlijk en transparant naar elkaar en willen het beste uit onszelf en elkaar halen. Werkgeluk vinden wij heel belangrijk. Daarom hebben we diverse opleiding- en ontwikkelmogelijkheden en een mooi vitaliteitsprogramma.
De werksfeer is informeel en de verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie. Samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners maken we Winterswijk elke dag een beetje mooier.

Wij gaan voor een glimlach. Dienstverlening is onze kerntaak. Inwoners en ondernemers zijn afhankelijk van wat we doen en hoe we dat doen. Soms nemen ze diensten af, soms werken we samen en soms zijn we een klankbord voor nieuwe ideeën. Wij willen bij al deze contacten zorgen voor een positieve ervaring, waardoor mensen zich geholpen voelen. We gaan voor de glimlach.

De samenleving raakt steeds meer gewend aan excellente dienstverlening via meerdere kanalen Natuurlijk kan Coolblue via chat, telefoon, app en mail worden benaderd. Dat een pakket binnen korte tijd wordt thuisbezorgd is normaal. De Rabobank heeft een app waarin de meest gevraagde diensten te vinden zijn. Online kun je op elk tijdstip je bankrekening checken, of de status van een hypotheekaanvraag bekijken. Vrijwilligers zorgen in sommige ziekenhuizen voor extra gastvrije gebaren voor de mensen die daar verblijven. Onze inwoners, ondernemers, zijn er net zoals wijzelf, onze collega’s, het college en raad aan gewend om centraal te staan bij dienstverleners. Terwijl wij als gemeente van oudsher gewend zijn om vanuit onze eigen processen, procedures, wetten en regels te denken. We doen dat op een klantvriendelijke manier, we scoren niet voor niets een 7,2 op onze dienstverlening. Dat is voor de toekomst echter niet meer genoeg.

Om dit te bereiken is het van belang dat inwoners en ondernemers merken dat onze organisatie ten dienste staat van de samenleving. We denken niet meer vanuit ‘regels en moeten’, we hebben aandacht voor ‘regelen en ontmoeten’. We willen een gedegen, professionele samenwerkingspartner zijn die meedenkt, ook als we een keer ‘nee’ moeten verkopen