Amstelveen Gepubliceerd op 07-04-2023

Projectleider Digitale Dienstverlening

Gemeente Amstelveen

Vacature Projectleider Digitale Dienstverlening

Helaas, deze vacature Projectleider Digitale Dienstverlening is inmiddels vervuld. Toch is het goed dat je bij SkyWalker terecht bent gekomen. Als gespecialiseerd werving- en selectie en interim management bureau voor het dienstverlening vakgebied, heeft SkyWalker meer Projectleider Digitale Dienstverlening vacatures en aanvragen in bemiddeling. Klik hierboven op 'vacatures' en maak je keuze uit het overzicht van actuele customer service vacatures. 

De afgelopen jaren heeft de digitale dienstverlening binnen de  gemeente Amstelveen of Aalsmeer (AA gemeenten) een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Inmiddels bieden de AA gemeenten vele producten en diensten digitaal aan voor inwoners en bedrijven. Digitale selfservice is mogelijk gemaakt waarbij al veel pdf-formulieren zijn vervangen door interactieve webformulieren met aansluiting op de achterliggende werkprocessen en applicaties van vakafdelingen.

De technologische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben geleid tot een substantiële toename van wet- en regelgeving op gebied van digitale dienstverlening. Naast inhoudelijke wetgeving, zoals de digitale toegankelijkheid en de tweetaligheid van websites, zijn er ook veel eisen aan beveiliging, privacy en het gebruik van technische standaarden aan de digitale dienstverlening gesteld.

We constateren dat de kennis en vaardigheden rond (digitale) dienstverlening momenteel nog versnipperd aanwezig zijn binnen de verschillende vakafdelingen. De gemeentewebsites zijn, naast dat ze het belangrijkste informatie- en communicatiekanaal zijn, ook het belangrijkste dienstverleningskanaal voor het aanvragen van producten en diensten. Self service betekent een veranderende rol voor de organisatie.

Het is daarom gewenst om een projectleider / kwartiermaker aan te stellen die ervaring heeft in kanaalsturing en digitale dienstverlening. Deze kwartiermaker moet in staat zijn om een goed advies uit te werken, waarbij digitale dienstverlening optimaal wordt ingezet voor een klantvriendelijke externe dienstverlening. De kwartiermaker moet ook in staat zijn om de organisatieveranderingen voor te bereiden en uit te voeren, met veel aandacht voor adoptie van de transformatie.

Resultaten bij opdracht projectleider / kwartiermaker Digitale Dienstverlening (behaald eind 2023)

 • Een Plan van Aanpak voor de doorontwikkeling en herinrichting van de digitale dienstverlening. Met hierbij aandacht voor de organieke inrichting, digitale dienstverleningsstrategie, kanaalsturing, functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid en monitoren van klantgedrag.
 • Een strategie Digitale Dienstverlening, als onderdeel van de externe dienstverlening, inclusief kanaalsturing.
 • Een inrichtingsvoorstel voor de kanalen (telefoon, balie, webcare, whatsapp, website) voor onze externe dienstverlening. De genoemde kanalen worden gespecificeerd in relatie tot doelgroepen en de daaruit voortvloeiende mogelijke wijziging van de inrichting van de fysieke dienstverlening.
 • Een inrichtingsvoorstel voor het uitvoeren van klantreis onderzoek bij inwoners en ondernemers in samenwerking met vakafdelingen. De klantreis methodiek wordt opgezet door de kwartiermaker in samenspraak met Publiekszaken en uitgevoerd met medewerkers van het betreffende proces, onder regie van Publiekszaken. Binnen de laatstgenoemde afdeling is al een pilot gestart.
 • Een voorstel voor eventuele organieke wijzigingen die nodig zijn voor de doorontwikkeling en herinrichting van de digitale dienstverlening, in samenwerking met betrokken afdelingen en HRM
 • De inventarisatie van eisen voor de aan te schaffen applicaties voor websites, webformulieren en persoonlijke internetpagina, vanwege de vervanging van het zaaksysteem.

 

Profiel Projectleider Digitale Dienstverlening

 • Afgeronde Bachelor of Master opleiding.
 • Minimaal 5 jaar ervaring als projectleider of lijnmanager met digitale dienstverlening bij een gemeente >100.000 inwoners.
 • Ervaring en kennis met het ontwikkelen van een visie, strategie of beleid op gemeentelijke digitale dienstverlening.
 • Ervaring en kennis met beleid en inrichting van kanaalsturing op gemeentelijke digitale dienstverlening.
 • Ervaring en kennis met de ontwikkeling van inrichting, functies en competenties binnen de organisatie rond digitale dienstverlening.
 • Ervaring en kennis van applicaties, web omgevingen, webformulieren en persoonlijke internetomgevingen die benodigd zijn om een toekomstbestendige digitale dienstverlening te borgen.
 • Ervaring met het aansturen van veranderprocessen. Beschikt over daadkracht en kan mensen enthousiasmeren.

Arbeidsvoorwaarden

Verwachte startdatum: 1 mei 2023

Verwachte einddatum: 31 december 2023

Optie verlenging: ja, max. 4 x 3 maanden

Standplaats: Amstelveen 

 Uren per week: 24 (20-24 uur per week is bespreekbaar. Het gaat om het resultaat.)