Hilversum Gepubliceerd op 20-06-2023

Projectleider Telefonie

Gemeente Hilversum

Vacature Projectleider Telefonie

Helaas, deze vacature Projectleider Telefonie is inmiddels vervuld. Toch is het goed dat je bij SkyWalker terecht bent gekomen. Als gespecialiseerd werving- en selectie en interim management bureau voor het customer service vakgebied, heeft SkyWalker meer klantcontact-vacatures en aanvragen in bemiddeling. Klik hierboven op 'vacatures' en maak je keuze uit het overzicht van actuele customer service vacatures. 

De gemeente Hilversum werkt vanuit een visie op dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen. Een onderdeel hiervan is een tijdige telefonische bereikbaarheid aan deze doelgroepen als een van de kanalen van overheidscommunicatie. Om hieraan goede ondersteuning aan te geven moeten twee softwarepakketten voor contact center (na aanbesteding) en vaste/mobiele telefonie met Teams Phones worden geïmplementeerd.  Tevens willen we de slagkracht van het contact center van team KCC en de bereikbaarheid van de vakteams verbeteren in kennis en gedrag.

Om dit projectmatig op te pakken zijn twee projectopdrachten opgesteld:

 • Aanbesteding van een contact center applicatie, die beschikt over omnichannel functionaliteit en compatibel is met MS 365 Teams-telefonie. Vervolgens implementatie van de aangekochte contact center applicatie, in nauwe samenhang met de implementatie van de kantoortelefonie, en eveneens zowel technisch (werking, managementinformatie) als organisatorisch (proces-afspraken, rol-afspraken, adoptie).
 • Implementatie van kantoortelefonie op basis van MS 365 Teams Phones, zowel technisch (werking, belgroepen en koppelingen) als organisatorisch (procesafspraken, rol-afspraken, adoptie), in nauwe samenhang met de implementatie van de contact center applicatie.

Profiel Projectleider Telefonie

Vereisten:

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
 • Tenminste 3 telefonie projecten geleid bij Nederlandse overheden in de afgelopen 5 jaar, waaronder tenminste één gemeente
 • Gecertificeerd projectleider (bijv. IPMA, PRINCE2)
 • Aantoonbare kennis van en werkervaring met de landelijke VNG standaarden GT Vast, GT Mobiel, GGI Veilig en GT Connect
 • Aantoonbare werkervaring met Europees aanbestedingstraject

Gunningscriteria:

 • Aantoonbare werkervaring met zowel de harde (technische) als de zachte (organisatorische) kant van projecten
 • Aantoonbare werkervaring met het technisch implementeren van Microsoft 365 Teams als telefonie-oplossing
 • Aantoonbare werkervaring met het implementeren van Omnichannel-contact center oplossingen
 • Aantoonbare werkervaring met het maken én beoordelen van een bestek voor een Europese aanbesteding voor een contact center applicatie

Competenties:

 • Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift
 • Projectmatig werken door goed te organiseren, plannen, termijnen in de gaten houden, aanspreken waar nodig
 • Resultaatgericht
 • Flexibel
 • Verbindend
 • Houdt de doelen waaraan het projectresultaat moet bijdragen, in het vizier
 • Neemt verantwoordelijkheid; neemt het initiatief waar nodig; aarzelt niet om op te schalen indien nodig; legt verantwoording af

Arbeidsvoorwaarden

Start: z.s.m.
Duur: 6 maanden
Optie tot verlenging: ja, 2 maal 6 maanden
Uren per week: 16-32

De opdracht zal in de eerste fase (aanbesteding contact center applicatie; (1 juli 2023 – 1 januari 2024) 16-24 uur per week bedragen. In de tweede fase (implementatie kantoortelefonie en contact center applicatie; (1 januari 2024 – in juli 2024) zal het aantal uren tussen 24 en 32 liggen.

Bedrijfsprofiel

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen

De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.