Venray of Amsterdam Gepubliceerd op 03-06-2015

(Team)Manager Kwaliteit en Verbetering bij Telfort Zakelijk in Venray of Amsterdam

Telfort Zakelijk

Vacature (Team)Manager Kwaliteit en Verbetering bij Telfort Zakelijk in Venray of Amsterdam

Helaas, deze vacature is inmiddels vervuld.
Toch is het goed dat je bij SkyWalker terecht bent gekomen. Als gespecialiseerd werving- en selectiebureau voor de contact center sector, heeft SkyWalker meer klantcontact-vacatures in bemiddeling. Klik hierboven op ‘vacatures’ en maak je keuze uit het overzicht van actuele contact center vacatures.


De (Team)Manager geeft leiding aan de afdeling Kwaliteit en Verbetering. De manager zorgt samen met het team in het kader van ketenmanagement en procesmanagent voor vernieuwing, aanpassing en borging van bedrijfsbrede (keten)processen. Doel is het kwaliteitsdenken bij Telfort Zakelijk op een hoger niveau brengen, wat leidt tot een hogere klanttevredenheid en optimalisatie van kosten.  • Hij / zij stuurt het team van procesmanagers, kennismanager en ketenmanager aan.
  • Hij / zij voert intensief overleg met procesdeskundigen, dienst/proceseigenaren, gebruikersgroepen en Management.
  • Stuurt bij procesbesturing commerciële/ operationele ketens aan. Volgt de performance en servicelevels.
  • Ziet toe op ketenwerking, initieert verbeteracties, verzorgt de informatievoorziening, en fungeert als escalatiemanager (bij klachten/incidenten).
  • Stemt verandering in service- en dienstenlevels af met Management.
  • Stuurt op kosten en kostenniveaus.
  • Stelt een verbeterplan op voor deelketens in samenwerking met de eindverantwoordelijke Projectmanager en initieert en realiseert op basis daarvan continue verbeteringen, in afstemming met Ketenmanagers van aangrenzende deelketens.
  • Werkt actief mee aan een goed partnerschap met onze leveranciers.
  • Is bekend met Customer Journeys, Customer Engagement, Customer Management etc.

Profiel (Team)Manager Kwaliteit en Verbetering bij Telfort Zakelijk in Venray of Amsterdam

De kandidaat aantoonbaar HBO/ WO werk- en denk niveau. Heeft ruime ervaring (6-10 jaar) in het managen van een afdeling en aansturen van professionals. Logistieke kennis, onderhandelingsvaardigheden en een stevige persoonlijkheid zijn absolute randvoorwaarden om succesvol de functie in te vullen. Hij/zij moet goed weten om te gaan met belangentegenstellingen en zal prioriteiten moeten kunnen stellen om de doelen te behalen. Het is de uitdaging om de productketens te beheren, te veranderen en te verbeteren om optimale kwaliteit en service aan onze klanten te kunnen leveren. Het is een pre dat de kandidaat kennis heeft van telecom.


Competenties

Competenties waarover de kandidaat moet beschikken zijn:

Leidinggeven:
Richting en sturing geven aan een groep medewerkers in het kader van hun
taakvervulling; samenwerkingsverbanden tot stand brengen en handhaven teneinde een gesteld doel te bereiken.

Voortgangsbewaking :
Opstellen en bewaken van procedures om de voortgang van taken of activiteiten van
medewerkers en van de eigen taken en verantwoordelijkheden te bewaken en zeker te stellen.

Klantgerichtheid:
Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen. Anticiperen op behoeften van klanten. Hoge prioriteit geven aan servicebereidheid en klanttevredenheid.
Probleemanalyse:
Signaleren van problemen; herkennen van belangrijke informatie; verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke oorzaken van problemen; zoeken naar ter zake doende gegevens.
Visie:
Afstand nemen van de dagelijkse praktijk; zich concentreren op hoofdlijnen en lange -termijnbeleid.

Organisatiesensitiviteit :
Onderkennen van invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op andere
onderdelen van de organisatie; onderkennen van belangen van andere onderdelen van de
eigen organisatie.

Samenwerken:
Actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
Aanpassingsvermogen:
Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderde omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen.
Resultaatgerichtheid:
Het actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen en de bereidheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten.

Overtuigingskracht:
Proberen anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en trachten instemming te verkrijgen door gebruik te maken van de juiste argumenten en methode.

Kwaliteitsgerichtheid:
Hoge eisen stellen aan kwaliteit van producten en diensten en daarnaar handelen.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris tot maximaal 75.000,- bruto per jaar On Target Earnings (incl. max. 9% bonus), sterk afhankelijk van ervaring en niveau. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Bedrijfsprofiel

Telfort Zakelijk is de puur Nederlandse voordeelaanbieder in de telecom en internetmarkt. Met 130 medewerkers is Telfort Zakelijk een relatief kleine onderneming. Vanuit onze vestigingen in Venray en Amsterdam handelen we als een typisch MKB bedrijf: we schakelen snel en we werken op een duidelijke en persoonlijke manier. Onze producten zijn eenvoudig, duidelijk en voordelig. En om dat als bedrijf elke dag opnieuw te kunnen waarmaken, hebben we nieuwe collega’s met lef en passie nodig. Die ondernemend en slagvaardig zijn, en niet bang zijn om van gebaande paden af te wijken. Alleen dan kunnen we onze klanten blijven geven wat ze hebben willen en als onderneming succesvol anders blijven