Noord Brabant Gepubliceerd op 03-11-2020

Tijdelijk Afdelingshoofd Burgerzaken Gemeente

een overheidsinstantie

Vacature Tijdelijk Afdelingshoofd Burgerzaken Gemeente

Helaas, deze positie is inmiddels vervuld.
Toch is het goed dat je bij SkyWalker terecht bent gekomen. Als gespecialiseerd werving- en selectie en interim management bureau voor het customer service vakgebied, heeft SkyWalker meer klantcontact-vacatures en aanvragen in bemiddeling. Klik hierboven op ‘vacatures’ en maak je keuze uit het overzicht van actuele customer service vacatures.


De afdeling Burgerzaken van deze gemeente in Zuid-Oost Brabant is als onderdeel van de Sector Publiekscontacten, voor een periode van een jaar, op zoek naar een enthousiast, communicatief vaardig afdelingshoofd, die het verschil kan gaan maken in de dienstverlening. Als afdelingshoofd ben je gericht op het optimaal inzetten van kennis, kunde en attitude van medewerkers en creëer je condities waarbinnen medewerkers presteren en zichzelf ontwikkelen, op zo’n manier dat de afdeling haar afdelingsdoelstellingen behaald en zo bijdraagt aan de opgaven van de stad en de interne organisatie.


Wat kom jij waarmaken?
Als Afdelingshoofd Burgerzaken krijg je de verantwoordelijkheid over een afdeling die zorgt dat onze inwoners snel en vooral vriendelijk worden geholpen bij hun aanvragen. De afdeling verstrekt de juiste informatie en is zorgvuldig in de afhandeling van diverse processen: • Burgerzaken opereert op zowel de front- als de backoffice
 • Het team is bekend met complexe vraagstukken
 • Los van vraagstukken wordt ook het aanvragen en verlengen van reisdocumenten en rijbewijzen behandeld, evenals gegevensverstrekking vanuit de basisregistratie personen (BRP), vreemdelingen- en buitenlands recht. Ook worden werkzaamheden verricht voor de Burgerlijke Stand zoals geboorteaangifte, adreswijzigingen, overlijden enz.
  Kortom; een veelzijdige afdeling die directe verantwoording draagt om de belangen van onze inwoners te behartigen.

  Het team Burgerzaken bestaat uit 55 medewerkers die samen zorgdragen voor de complexe en minder complexe vraagstukken in nauwe samenwerking met ons Contact Center. Om dit team zo goed mogelijk te leiden zoeken we iemand die niet hiërarchisch is ingesteld, met een positieve grondhouding; kortgezegd een stevig in de schoenen staand persoon.

  Werkzaamheden
 • Je bent verantwoordelijk voor de personele, financiële (Planning & Control cyclus) en materiële aspecten van de bedrijfsvoering (PIOFACH) voor de afdeling, in goed samenspel met andere afdelingen.
 • Je formuleert heldere afdelingsdoelstellingen en resultaten en legt deze vast in een afdelingsjaarplan.
 • Je draagt zorg voor de implementatie en de uitvoering van het jaarplan volgens het principe “plan, do, check, act”.
 • Je vertaalt samen met je medewerkers de afdelingsdoelstellingen naar meetbare resultaat-/ontwikkelafspraken voor medewerkers en bent hierover in gesprek en draagt zorg voor een veilig en integer werkklimaat (preventie) voor medewerkers.
 • Je hebt zicht op trends en ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie die invloed hebben op het werk van de afdeling en vertaalt (laat vertalen) deze naar de benodigde kwaliteit en kwantiteit en betrekt medewerkers hierin.
 • Inspireert medewerkers en leeft gewenst gedrag voor
 • Stimuleert een cultuur van openheid en elkaar aanspreken (sterke communicatieve vaardigheden)
 • Creëert condities waarbinnen mensen zichzelf kunnen motiveren (aan de hand van heldere doelen en kaders, autonomie, vakmanschap en samenwerking)

Profiel Tijdelijk Afdelingshoofd Burgerzaken Gemeente


 • HBO/WO- werk- en denkniveau
 • Kennis van de processen die zich binnen burgerzaken afspelen
 • Beschikken over up to date kennis over procesmanagement, projectmanagement en leiderschapsstijlen
 • In staat om verandertrajecten te (bege)leiden