Amsterdam Gepubliceerd op 22-12-2022

Tijdelijk Klachtencoördinator

Gemeente Amsterdam

Vacature Tijdelijk Klachtencoördinator

Helaas, deze vacature Klachtencoördinator is inmiddels vervuld. Toch is het goed dat je bij SkyWalker terecht bent gekomen. Als gespecialiseerd werving- en selectie en interim management bureau voor het customer service vakgebied, heeft SkyWalker meer Klachtencoördinator vacatures en aanvragen in bemiddeling. Klik hierboven op 'vacatures' en maak je keuze uit het overzicht van actuele customer service vacatures. 

Functieomschrijving vacature klachtencoordinator

Bij "Parkeren" van de Gemeente Amsterdam staat het naar tevredenheid afwikkelen van klachten, hoog op de agenda. Leidend daarbij is de menselijke maat. Op dit moment wordt het klachtenproces door verschillende afdelingen afgehandeld. De stedelijke opgave rondom de optimalisatie van het klachtenproces vraagt van directie Parkeren een integrale aanpak en een optimale ondersteuning en inrichting van het klachtenproces. Daar zoeken wij jou als kwartiermaker voor.

Werkzaamheden bij de vacature klachtencoordinator 

Als kwartiermaker/klachtencoördinator:

 • Werk je samen met het huidige klantencontact team (TACK) en de collega's uit de keten een voorstel uit voor het definitief inbedden van de klachten coördinatie bij de directie Parkeren. Het doel hierbij is om te komen tot één integrale, toekomstbestendige en efficiënte aanpak van klachtenafhandeling. Jij draagt zorg voor het ontwikkelen van een integraal klachtenafhandelingsproces, bent een sturende factor in het implementatieplan van het nieuwe klachtensysteem en de inrichting van de aan te passen organisatie van het TACK team. Dit doe je in verbinding met jouw collega's van het TACK team en in verbinding met de belangrijkste stakeholders. Ook zorg je voor aansluiting met de organisatieontwikkelingen die hier onderdeel van uitmaken.
 • Heb je een rol in de klachtenafhandeling binnen Parkeren. Vanuit die rol coördineer en bewaak je klachtendossiers conform de geldende regelgeving. Je doet dit werk samen met jouw collega's van het TACK team. Je coördineert de vragen, klachten en onderzoekdossiers van de gemeentelijke Ombudsman en overlegt met de Ombudsman waar nodig. Dit helpt jou ook een goed beeld te krijgen bij het huidige klachtenproces om te komen tot een inrichtingsvoorstel voor het TACK team.

Je zoekt in samenwerking met de verschillende afdelingen naar mogelijkheden voor verbetering in de afhandeling van het klachtenproces. Je neemt een actieve rol bij het succesvol implementeren van structurele verbeteringen en coördineert het werk onder collega's.

 • Je bent voorzitter van het verbeterteam
 • Je bent de verbindende schakel voor de verschillende disciplines, ketenpartner EPS en Ombudsman
 • Je werkt een voorstel uit voor de inbedding van klachten coördinatie binnen Parkeren en adviseert over een toekomstbestendige indeling van het TACK team
 • Je draagt bij aan de kwaliteit van de afhandeling van het klachtenproces. Een tijdige en adequate klachtafhandeling draagt bij aan een optimale dienstverlening aan de burgers van gemeente Amsterdam
 • Je zorgt ervoor dat onderzoeken van de Ombudsman soepel verlopen
 • Adviseren over de afhandeling van complexe klachtendossiers en hoe om te gaan met veel klagers. Je onderhoudt contact met de indieners van klachten en adviseert en ondersteunt klachtbehandelaars met de formele beantwoording van klachten

Profiel Tijdelijk Klachtencoördinator


 • hbo werk- en denkniveau
 • werkervaring met organisatieontwikkeling
 • werkervaring met het ontwikkelen van een visie en deze vertalen naar een concreet inrichtingsplan
 • werkervaring met het verbeteren van klantprocessen
 • werkervaring met projectmanagement
 • bij voorkeur ervaring met het analyseren van complexe vraagstukken , een visie te ontwikkelen en deze te vertalen naar een concreet plan
 • bij voorkeur ervaring met oplossingsgericht handelen en schakelt makkelijk tussen strategie, organisatieontwikkeling en uitvoering
 • bij voorkeur ervaring met politieke en ambtelijke verhoudingen

Arbeidsvoorwaarden

De gemeente Amsterdam houdt zich als goed opdrachtgever aan alle wettelijke voorschriften zoals de wet DBA. De gemeente zet deze functie uit als een detacheringsaanvraag. De professional komt daarom in dienst bij SkyWalker en betreft geen zzp’er of een zzp’er die via een intermediair wordt aangeboden.

Bedrijfsprofiel

De gemeente Amsterdam wil een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. We streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dus wie jij ook bent: bij ons ben je van harte welkom!


Parkeren zorgt in Amsterdam en Weesp voor een excellente uitvoering van het gemeentelijke parkeerbeleid. Zo draagt de directie bij aan een bereikbare, veilige en toegankelijke stad en optimaal gebruik van de schaarse openbare ruimte.


De directie Parkeren zorgt er met gemakkelijk te vinden en gebruiken parkeerplaatsen op straat, garages, P+R’s en fietsenstallingen voor dat de stad voor iedereen toegankelijk is. Bewoners, ondernemers en bezoekers maken op dagelijkse basis gebruik van onze producten en diensten.


Tegelijkertijd kan verplaatsen naar en in Amsterdam op meerdere manieren. Daarom oefent de gemeente invloed uit op vraag en aanbod van de parkeerruimte, heffen we parkeerbelasting en zorgen we ervoor dat iedereen deze eerlijk betaalt.