Gemeente heeft voorkeur voor gedetacheerden boven zzp'ers

Gemeente heeft voorkeur voor gedetacheerden boven zzp'ers

Er loopt op dit moment een aanbestedingsprocedure bij de gemeente Den Haag. Er wordt gezocht naar bureaus die extern personeel aan de gemeente kunnen aanleveren. De gemeente heeft professionals nodig met verschillende specialisaties, van projectmanagement tot organisatieadvies. Het gaat om een aanbesteding van tientallen miljoenen, waarbij gedetacheerde kandidaten voorrang blijken te krijgen en zzp-kandidaten worden benadeeld.

Uitsluiting van zzp’ers

De gemeente spreekt zelfs expliciet over “uitsluiting van zzp’ers in welke vorm dan ook”. Wanneer er geen geschikte kandidaten uit deze procedure voortkomen, volgt eventueel een tweede ronde waaraan zzp’ers en zzp-bemiddelaars alsnog mogen deelnemen.

Zzp-bemiddelaars benadeeld

ZiPconomy meldt dat detacheerders overduidelijk voorrang krijgen. Zzp-bemiddelaars maken in eerste instantie geen enkele kans. Ook financieel gezien zijn er bij de gemeente nadelen voor zzp’ers. Er geldt namelijk een strikte marge voor wat bureaus voor zzp-bemiddeling in rekening mogen brengen. Voor detacheerders geldt deze marge niet.

Daarnaast mogen tarieven van zzp’ers niet geïndexeerd worden. Wat ook opvalt: bij gedetacheerde kandidaten wordt de opdracht gegund aan de kandidaat met de beste kwaliteit. Terwijl bij zzp’ers de beste prijs-kwaliteitverhouding de belangrijkste pijler is; dat is geen gelijke afweging.

Aanpassingen niet gehonoreerd

Zzp-bemiddelaars zijn erg ontevreden over deze werkwijze. Deze is ook tegenstrijdig met andere geluiden vanuit de gemeente, waarbij zij juist stelt dat zij “graag ziet dat zzp’ers kunnen worden ingezet, wanneer dat de beste oplossing voor een bepaalde opdracht is”. Als onderdeel van de aanbestedingsprocedure stelden flexleveranciers vragen over de procedure, en deden zij zelfs suggesties om deze aan te passen. De gemeente schoof deze suggesties aan de kant.

Afwijzende reacties

De gemeente verwijst naar de Wet DBA en de webmodule, waarbij zij als uitgangspunt neemt dat wanneer werk in loondienst gedaan kán worden, dat ook in loondienst gedaan móet worden. Wanneer dit dan precies wel en niet het geval is, wordt niet duidelijk.

Als leveranciers aangeven dat de gekozen werkwijze juridisch inconsequent en discriminerend is richting zzp’ers en bureaus, reageert de gemeente afwijzend. Ook de opmerking dat deze werkwijze tornt aan het gelijkheidsbeginsel dat is opgenomen in de Aanbestedingswet, wordt afgedaan.

Wil jij de juiste customer service professionals inzetten in jouw organisatie? SkyWalker is dé specialist in recruitment, interim management en executive search voor customer service.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP