Contact Center Teamleider - In House Contact Center

Vervulde vacature

Vacature Contact Center Teamleider - In House Contact Center

De teamleider is binnen het contact center een operationeel leidinggevende op middle management niveau van een team van 10-20 fte. De teamleider bezit de competenties die nodig zijn om een team van klantcontact medewerkers aan te sturen, te begeleiden, te coachen en te beoordelen. Bovendien is de teamleider in staat de werkzaamheden van het team te plannen, te coördineren, te organiseren en te bewaken op een wijze die elke klantcontact medewerker in staat stelt om de gewenste klantcontacten binnen de gegeven kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen af te handelen. Tevens bezit de contact center teamleider de competentie om de contact center medewerker naar een hoger niveau te tillen.
De contact center teamleider is in staat om zelfstandig de voorkomende werkzaamheden van elk afzonderlijk contact center medewerker aan te sturen en bij te sturen, in lijn met de gegeven personele en financiële doelstellingen.
De contact center teamleider rapporteert rechtstreeks aan de contact center manager.

Kerntaak 1
Managen van en leidinggeven aan het team(lid)
1.1 De teamleider geeft leiding en sturing aan medewerkers en werkzaamheden binnen het team
1.2 De teamleider coördineert van de informatiestromen
1.3 Beoordelen van prestaties van het team(lid)
1.4 De teamleider stelt functionele rapportages over de prestaties van het team(lid) op
1.5 De teamleider voert het HRM-beleid binnen het team uit

Kerntaak 2
Begeleiden, coachen en instrueren van het team(lid)
2.1 De teamleider werkt nieuwe medewerkers in
2.2 Begeleiden van het team(lid)
2.3 De teamleider coacht het team(lid)
2.4 De teamleider instrueert het team(lid)

Kerntaak 3
Voorbereiden van en toezicht houden op de dagelijkse werkzaamheden
3.1 De teamleider voert planningstaken uit
3.2 Opstarten en afsluiten van systemen
3.3 De teamleider bewaakt de targets van het team(lid)
3.4 De teamleider houdt toezicht op de werkzaamheden
3.5 Oplossen van kleine calamiteiten
3.6 De teamleider houdt toezicht op naleving van arbo-regels, hygiëne en werkplekdiscipline

Kerntaak 4
Opstarten en begeleiden van (nieuwe) projecten
4.1 De teamleider onderhoudt contact met externe opdrachtgevers
4.2 De teamleider voert overleg met interne opdrachtgevers
4.3 De teamleider implementeert nieuwe projecten op teamniveau

Profiel Contact Center Teamleider - In House Contact Center

De contact center teamleider moet:

 • over goede sociale en contactuele vaardigheden (mondeling en schriftelijk) beschikken
 • een motivator zijn
 • empathisch vermogen bezitten
 • analytisch vermogen bezitten
 • stressbestendig zijn
 • resultaatgericht zijn
 • over organisatorisch vermogen beschikken
 • flexibel zijn
 • een teamspeler zijn
 • een klant- en service gerichte instelling bezitten
 • over commercieel inzicht beschikken.

De contact center teamleider geeft leiding aan het team en geeft het contact center mede vorm en richt zich daarbij op het kunnen leveren van dienstverlening conform de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen. De teamleider instrueert, stimuleert, motiveert, coacht en begeleidt het team; hij / zij is verantwoordelijk voor de vorming van een evenwichtig team, waarin professioneel gewerkt wordt, in een plezierige sfeer. De teamleider is verantwoordelijk voor de coördinatie van de werkuitvoering, draagt zorg voor de kwaliteit, kwantiteit en voortgang van de werkzaamheden.
De teamleider consulteert en rapporteert de direct leidinggevende (manager of contact center manager).
De contact center teamleider heeft een duidelijke voorbeeldfunctie en is zichtbaar aanwezig op de werkvloer

De complexiteit van de taken hangt af van meerdere factoren. Het leiding geven aan en aansturen van een team, kan omdat het mensen betreft complex zijn. Het oplossen van problemen, calamiteiten, het continue moeten voldoen aan bepaalde kwaliteits- en kwantiteitseisen c.q. doelstellingen kan complex zijn.
De teamleider is de schakel tussen het (afdelings)management en het team (op de werkvloer). De teamleider moet voor de perfecte balans zorgen, dat maakt zijn / haar werk complex.

Een goede beheersing in woord en geschrift van de Nederlandse taal en bij voorkeur één (moderne) vreemde taal, is voor de contact center teamleider onontbeerlijk.

Locatie

Brabant

Contactpersoon

Fun Zeegers

Medewerkers
Fun Zeegers
Mobiel: (06) 5233 1442
Deel deze vacature

Neem contact
met ons op!

SkyWalker Recruitment & Interim Management B.V.
De Limiet 15-D
Handelscentrum Vianen – Flexizone D
4131 NR Vianen